Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ДЪЖД, ТАКЪВ ЕДИН

 

Костадинка Лапкова

 

 

Дъжд,
такъв един,
невидим,
препляскващ и бълбукащ
в мехурчета
по мократа тераса,
и слизав в топли капки
по клоните
и по зелените листа на габъра,
промъква се
с парфюма мъжки,
дошъл от горните етажи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]