Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ПРОВАЛ СЛЕД ПРОВАЛ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Майка ми
със раздразнението й
и този укор,
на който няма право,
най-малкото тя,
най-много тя,
най-много баща ми,
най-малкото той,
които никога не са познавали
какво е да си тяхна дъщеря,
когато приличам на себе си
единствено,
и на баба си.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]