Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

с мека коса и хрупащи корени,
без червило,
заспала е на плажа от изнемога,
чайката избяга със салама от тоста й

 

Костадинка Лапкова

 

 

Тя помни кожата му,
и ръцете му,
но ще се помъчи да забрави
и да си прости.
Както прости на чайката
и я забрави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]