Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

ПОТОМЪЧЕН РИБАР

 

Костадинка Лапкова

 

 

Всяка сутрин дои морето,
снежнобялата му гръд,
черната му козина,
запененото мляко
излива в кофа,
разлива на котките
да го излочат
топлото море.
Момчето му удавя
малки котета,
и се учи да стане възрастен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]