Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

ЗА НОВА ГОДИНА

 

Костадинка Лапкова

 

 

Той не го беше намислил така,
дойдоха колегите му,
за Нова Година,
преди и след това,
гледаха чайките,
все същите,
и корабите,
дойдоха на трийсти
и на втори си тръгнаха.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]