Димитър Димитров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

ЗА НОВА ГОДИНА

 

Димитър Димитров

 

 

обетът му за тази нова година:
да не мисли да не мисли
и нищо не намисли.
освен чайките.

 

като тях не се страхува да падне
като тях сам се беше научил
и ако всичко забравеше
методът е в него

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]