Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

С ЛУДАТА МАРИЯ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Тя не го беше замисляла,
не беше го даже сънувала,
както нейният малък любим
й разправяше
за най-мечтаната смърт -
да се удави в морето,
във края на юли.

 

Ще скачат сега
от кея на плажа
в морето,
но днес не мисли да умира,
все ще намери
някъде на дъното
капачка
за спомен от това й
гмуркане,
без него,
само
с лудата Мария.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]