Димитър Димитров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

С ЛУДАТА МАРИЯ

 

Димитър Димитров

 

 

но напиши и за лудата мария
за мария с русата коса
и ключицата на богиня
с кухите скули
с прешлена като рапан

 

с непровокирания смях
с маниите и деменцията
да не забравиш да напишеш
за мария

 

но под всяка диагноза, моля те
заради мен, добавяй
(защото все забравях)
хубавата

 

пиши, с лудата мария
винаги и хубавата

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]