Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

ПРЕДИ КРАЯ НА СВЕТА

 

Костадинка Лапкова

 

 

А преди края на света,
в пред-предпоследната
цунамна зима,
когато майка му суши
свинската луканка на терасата,
не яли цяла нощ и гладни,
квичащи хъркащи
след коленето,
гларусите ще я окрадат,
а със баща си той ще гледа
телевизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]