Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

МОРСКАТА ГРАДИНА

 

Костадинка Лапкова

 

 

Довечера,
във Морската градина,
зад Пушкин,
ела във десет,
аз ще нося нещото...
нали не искаш цяла нощ
и трезвен
да си цитираш стихове...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]