Димитър Димитров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

МОРСКАТА ГРАДИНА

 

Димитър Димитров

 

 

омекна пушкин
и се стече сухо
по капилярите,
по лимфата му
в десет и половина...
пушкин знаеше всичките му стихове
и заедно по цяла нощ
искаха да се цитират...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]