Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

СЪХРАНЕНА ИДЕНТИЧНОСТ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Преди се страхувах от морето,
но видях трупа
на посинял удавник,
покрит с престилка
със рекламен надпис
на "Нивеа Сън".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]