Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

ФИЗИЧЕСКИЯТ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА Й

 

Костадинка Лапкова

 

 

е във функцията на Дирак,
изчислена от минус безкрайност
на спомените на прабаба й,
през нулевото ниво на
морскота повърхност,
до плюс безкрайност
на мечтата й да живее вечно,
ако се раздроби в пясъка
в този момент.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юли 2006 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]