Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ДА КАЖА НЕ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Да кажа НЕ
е най-сладкото,
най-сливово-смокиново
горчивото,
да му го кажа право
във лицето,
и зад гърба му
аз да не извръщам поглед,
да се смея,
и пръсти да облизвам
от полепналото
от малките му тихи „не“-та,
възпирали ръцете ми към него.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]