Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

САМОВНУШЕНИЕ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Тази палачинка
във чинията
със вишневото сладко
и сметановия сладолед,
начената и разпокъсана,
е много по-вкусна,
по-горчива,
по-бялопенеща се
в гърлото,
и по-истинска
от теб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]