Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

СИТА, НО ЖАДНА

 

Костадинка Лапкова

 

 

съм,
а ти все още си гладен,
в различни етапи сме
на храносмилането.
Докато те чакам
да стигнеш до мен,
ще съм пропълзяла
тунела,
в края на който е истината.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]