Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ДА БЯХ ПО-МЛАДА...

 

Костадинка Лапкова

 

 

Да бях по-млада,
щях и аз да те загледам,
дори да се обърна зад гърба ти
и да се мъча да се разпозная
в онази,тичаща по пешеходната пътека,
която толкова те заплени.
Да бях по-млада,
щях да ти се хвана,
но виждаш,
бързам, за да хвана
потеглящия автобус.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]