Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

АБСЦИСА

 

Костадинка Лапкова

 

 

Това е осцилиране
от точка Б
до точка В,
пак в точка Б,
после във В.
Мъжът е Б, момчето - В.

 

SMS-ите
от Б,Б,В,Б,Б
в получени
до В,В,Б,В,В
в изпратени.

 

А аз съм абсцисата
между двамата,
тишината на корема,
мечтаната нула.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. юли 2008 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]