Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ОБЪРКВАНЕ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Езикът се преплита
с неговия
неговият с моя
объркване
как е обичам те
забравих езика си

 

ям люто
сричам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. юли 2008 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]