Петър Краевски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Петелът

 

Петър Краевски

 

 

Закланият петел
танцува на дръвника
и ръси кърваво просо
на сънените ярки

 

лети, лети, заклана птицо,
лети, лети,безглаво пиле,
танцувай обредните стъпки на дедите

 

щом изнесеш последния спектакъл
на мъжката си суета,
Стопанката топора ще остави,
страхопочтително ще те побутне с крак
и ритуално ще те отнесе
към преизподнята на кутела

 

а ярките,
възторжено-възбудени,
ще те повтарят
и ще те повтарят,
та чак до края на света

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. август 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]