Иван Ланджев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Лечение

 

Иван Ланджев

 

 

Оплаквах се от болката
ей тук отстрани -
в областта на амбицията.

 

Полях я с всичко забранено,
поръсих я със същото.
Не минаваше.

 

Накарах най-прекрасните жени
да обгърнат мястото с косите си,
докато аз нощувам в тях -

 

преуморен, но стоплен
в тях...
И все не минаваше.

 

Опитах се да го лекувам с музика.
Напразно -
опитът ми беше заглушен решително

 

от хора на бездарниците,
където хората-бездарници
дерат доброто с дисонанс.

 

Не щеш ли една сутрин внезапно
се оперирах сам (бях в банята).
И сега...

 

...ах, как божествено не ме интересува
и колко силно ми е все едно!
Блаженствам. Постигнах го приживе -

 

нарича се аззнаякак!
Но ще завърша своето стихотворение
преди да ви открехна - как.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. май 2010 г.
Публикация в кн. „По вина на Боби Фишер“, Иван Ланджев, Изд. „Сиела“, С., 2010 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]