Александър Мануилов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

ОТПЛАВАНЕ

 

Александър Мануилов

 

Покровителю на моряците,
бъди млад както някога
и дай на тревожните по сушата – море,
а на тези, които нямат нищо – риба.
Покажи ми прекия път
През големите, заоблени вълни,
Но ги направи по моя,
човешка мярка.
Забрави за касите с ром
и жените,
както забравям и аз.
И не ме оставяй дълго
на повърхността,
когато тези над теб
ми отрежат
нишката за връщане.
Бъди милостив към кораба сега
и дай богат улов на мрежите ми,
за да те прославя жадна устата
за чистия полъх
на твоето победно име.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. декември 2010 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]