Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Мария Донева

 

 

 

Още не е зелено,
но все пак си личи,
че земята полека
поотваря очи.

 

Поолеква небето,
разкопчава яка,
пооглежда се - ето,
по е светло така.

 

Търкат длани мухите,
слънце щом ги допре,
позадрямват отвити.
Май вървим на добре!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]