Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Мария Донева

 

 

 

Не помнеха кога ли беше
последната им среща.
Но днес от сутринта валеше
очакване за нещо.

 

Спокойствието и умората
веднага се познаха.
Между тревогите и хората
докоснаха се плахо.

 

И грижите им се измиха,
дойде им настроение.
Едно във друго се сглобиха
като стихотворение.

 

Усмихнатият тих следобед
с опашка им помаха.
Спокойствието и умората
прегърнати заспаха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
Публикация в кн. „Прикоткване на смисъла“, Мария Донева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2009
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]