Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Мария Донева

 

 

 

Денят след рождения ден
не е отбелязан със нищо.
Сред другите дни подреден
като недочетена книжка.

 

По-питомен и от пантофите.
Със меки корици, без цвят.
Но ти не го пращай във кофата.
Какво е виновен денят?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
Публикация в кн. „Прикоткване на смисъла“, Мария Донева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2009
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]