Мария Донева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Мария Донева

 

 

 

Няма да е по-различно.
Бирата и „Травиата“
хората ще ги обичат
и без мене на земята.

 

С мекия прозрачен вятър,
бабичките - със протези,
с нови гуми за колата -
доста този свят ни глези.

 

И благата се разливат,
чудни до непоносимост,
идват и не си отиват.
Само мен не ще ме има.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2009 г.
Публикация в кн. „Прикоткване на смисъла“, Мария Донева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2009
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]