Мартин Костов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

КОТКА

 

Мартин Костов

 

 

  Толкова възбуден
  Започвам да се клатя
  В ритъм
  Нахлува кръвта в устата ми
  Като котка в краката ти
  Драскам
  Белезите по лицето умират

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. април 2013 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]