Мирослав Христов

„Зъби“

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

скок

 

Мирослав Христов

 

 

 

  преди да падне като някой зъб
  това настояще аз ще продължа
  да изнасям на носилка думите
  и да отмервам пулса след всяка

   

  катастрофа унесен от звука на
  камбаните ще се боксирам на
  прага на църквите преди да про
  дължа да се спускам с линейка

   

  към хранопровода където бокс
  овите круши на гърлото зреят
  под напевните стонове на струн
  ите накрая ще изскоча като заек
                                               през пъпа на настоящето

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | продължи

   

 

 

 

Електронна публикация на 20. май 2013 г.
Публикация в кн. „Зъби“, Мирослав Христов, редактор: Стефан Иванов, Изд. „ЕРГО“, София, 2012 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]