Милена Буржева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

***

 

Милена Буржева

 

 

Търсете ме!
От уличните лампи
прося нежност.
Търсете ме!
Приютена
в захвърлена шапка.
Бях тръгна да се погаля
в дъха на спящите
като животно сляпо и бездомно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. март 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]