Иван Мишев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

ДЕЛФИНИ

 

Иван Мишев

 

 

Гали ни морето
С топлите вълни,
Пясък под нозете
Изписва със следи
Спомени за тези
Идващи след нас,
А морето ги отнася
С всеки свой талаз.
И в дълбокото завлича
Със шега и смях
Стъпки на момиче
И целувки върху тях.
После от любовта ни
Край остров непознат
Раждат се делфини.
Аз баща съм им на тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. октомври 2003 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!