Иван Мишев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

НЕЧАКАНА

 

Иван Мишев

 

 

В сърцето ми ти влезе изведнъж,
Очаквах те, а неочаквана дойде.
Не знаех ,че чрез ласките на мъж
Ще ме оставиш без сърце.

 

В душата ми ти влезе изведнъж,
Неочаквана като седмата вълна.
Не знаех, че чрез любовта на мъж
Ще ме оставиш без душа.

 

Изведнъж аз станах само твой.
Сърцето и душата ми къде са?
Не разбирам, защо ли, Боже мой,
На мен това толкоз ми харесва.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. октомври 2003 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!