Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Ноември отвътре

 

Яна Монева

 

в топлината -
пресявам ситно
- времето -
и то пресява мен.
Замесваме се във
тесто,
което претъркулвам
и опичам
във изгрева на
всеки кратък ден.

 

Вечерята е тиха.
Сипвам вино.

 

Ще си запаля
погледа във свещ
и ще те чакам
да не идваш вече.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]