Мария Сердарева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

8. ИМАМ

 

 

имам чувството
нищо че нямам
почти нищо друго
стига ми че
това ми стига -
имам теб и
имам чувството

 

 

 

 

 

©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]