КРЪГОВЕ

Масата е кръгла.
Вещите редят се в
правомерности;
Сборища на вечери в уют,
битов план на поклонения.

Трикраки столчета – кръгове
кълбят.
Около огнище няколкото
вещи се маскират:

първа вещ-
от птиче високомерие родена,
взискателна, надменна-
също като мен;
 
втора вещ –
вторачена във дъното,
бездомна и невидима-
също като мен;

трета вещ  -
олющена от огъня,
пъстролика и неверна -
също като мен...

В бутафория-около огнища
въвират трикраки злободневия:
погалиш ли ги ,
с нищета ще те обвият.
Опиташ ли се  -
да си като тях,
ще те погълнат цялата ;
и ще те увълчат....
 
 
 

Нина Александрова | Литературен клуб