ВЪРВИ  ПОВРАГА!

Най-първата от моите вери
е харизан фанатик:
- Аз съм твоят брат, сестро,
върви поврага-ти,
от майчин и бащин
изменник!

А пепелите – вдън земя
долюбват огън.
И от разпятие отломък –
идва на гощавка.

На гощавката –
късметлийни  парички.
А отгоре и отдолу им-
се нагажда по-добре орисията.

Присламчва се помежду две
бабувания;
а блюдото й  зло - хихика :
твоята паричка-
желае да стане гърбавата
бабичка;
твоята паричка –
желае да стане гърбавата
бабичка;
отива залудо;
отива залудо...
 
 
 
 

Нина Александрова | Литературен клуб