Нина Станева

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ПРЕКРАСНОТО В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

 

 

 

         Унасяш се в нов свят, получаваш всичко, което искаш. Сънуваш, отнесен някъде далеч. Срещаш приятели, пътуваш във времето и всичко ти се струва толкова реално и хубаво. Живееш така, както искаш. Несъмнено сънят е най-прекрасното нещо в живота на човека. Когато искаш да забравиш трудностите, просто си лягаш в топлото легло и заспиваш. Сънуваш, че отново си малко дете, играеш си с вятъра, радваш се на слънцето.
          Когато отново се събудиш и узнаеш, че всичко е свършило, си малко разочарован, защото си напуснал това прекрасно място. Но после отново заспиваш и този път се отнасяш в приказни градини, обсипани с цветя. Вървиш по пътеката на живота, изкачваш хълмове, минаваш по мостове. После уморен сядаш на някой камък, за да си починеш - кой всъщност си ти - някой заблуден моряк по заблудните пътища? Питаш се защо точно теб трябва да те има на този свят. Обръщаш се назад и виждаш онова, през което си преминал. И с нови сили поемаш отново на път. Срещаш приятели, хора, които обичаш. А и човек иска, не иска сънува, така че ... Това е най-прекрасното нещо в живота на човек.

 

 

 

Нина Станева, 9 кл., ФЕГ

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. юни 2003 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!