Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Поли Муканова

 

 

 

бурята на вглеждащите се

 

в дълбочината

 

първи атрибут на желанието

 

е  докосване

 

мидите също имат две

 

страни

 

на брега намирам винаги

 

едната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]