Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Поли Муканова

 

 

 

на изток от рая
на изток в петата
инжектирам любов
и ставам кристална
солта на живота
ме прави безсмъртна
застивам в изкуство
пано на стената

 

 

 

                inspired by „Eastern plays“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]