Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

La carte postalе*

 

Поли Муканова

 

 

 

Историята, застинала в своя икебана.

 

Картичка без пейзаж.

 

Документ за спомен.

 

Хи-ро-ши-ма.

 

Изчезналият град с клеймо: 1945.

 

 

 

---

 

 

*(фр.) пощенска картичка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]