Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Поли Муканова

 

 

 

сън ли е
виждам белезите
на изчезналата нощ
дели ни един билет и
разстояние от няколко строфи
отпечатъците болезнено
стоят
метафори по тялото ми
изричат единствената необходимост
да се събудя
там...

 

 

 

9.11.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]