Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Поли Муканова

 

 

 

обелените чушки в хладилника
хлъзгави и червени
това остави след себе си
преди да отлети на юг

 

изчезна все едно не е била
никога в този град
никоя история не й принадлежеше
само бегли отрязъци
парчета плат
захабени ленти
на някакви спомени
измислени за утеха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]