Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | публикуване

 

 

Поли Муканова

         Поли Муканова е родена в град София. Завършила е специалност Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2004 г. и магистратура по творческо писане към същия университет през 2005 г. с проект "Самоличност: фрагменти (2000-2005)". Публикувала е в Литературен вестник, Словото днес, Демокрация, Книжевно житие (Скопие), Море, LiterNet, e-Lit, Public Republic, Grosni Pelikani, Но поезия, в сборника “Facecontrol“ (2005), в алманасите “Ах, Мария” (2009) и „Културна палитра” (2012), в антологията „Кеnga e Detit” и др. Автор е на поетичната книга „Мигове в кибритена кутийка“ (2009), която излиза за първи път на македонски език в превод на Зоран Якимоски („Мигови во кибритна кутиjа“). Втората й книга e есеистичният сборник „Amor Fati: фрагменти“ (2012). Участвала е в международни поетични фестивали. Поезията й е превеждана на английски, немски, албански, румънски и македонски език. Един от основателите на сайта "Открита литература".
         През 2013 г. защитава дисертация на тема „Четенето и читателите в българското общество (1878-1944): Институцията библиотека”. Академичните й интереси са свързани с история на книгата и четенето, литературната теория и философията.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]