Петър Петров

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | нова българска литература

 

ПОДХВЪРЛЕНО

 

Петър Петров

 

 

Едва-едва
промушвам се
между разбързалите се
пешеходци -

 

нахъсани, навъсени,
улисани, сприхави.

 

Шмугвам се.
Между гъстите им сенки.

 

Между езиците,
между гласовете.

 

Едва-едва,
едва-едва...

 

Като просяк
на подхвърлени погледи,
подхвърлени думи,
подхвърлени звуци.

 

А сетне
засядам...

 

Там някъде...
между редовете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 19. юли 2010 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]