Петър Петров

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

ТВЪРДЕ

 

Петър Петров

 

 

И си каза -

 

твърде чуплив съм за този свят
на бетоновози и бетонобъркачки,

 

твърде невидим съм за този свят,
гъмжащ от образи и събития без корени,

 

твърде непродуктивен съм за този свят
на безпощадно продуктово-позициониране,

 

твърде простосмъртен
за общество на сложносмъртните,

 

твърде непредубеден и неубедителен
за общество на безупречните,

 

твърде непримирим в смирението си,
твърде утаен

 

                          в себе си.

 

 

 

(7 февруари 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 18. февруари 2014 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]