Петър Петров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

*

 

Петър Петров

 

 

Един Незабележим
се срещнал със една Незабележима.

 

Хлътнали.

 

Глътнали си езиците,
граматиките.

 

Изгризали си ноктите.
Извадили си очите.

 

Оженили се.

 

Научили си кътните зъби.

 

Обичали се.

 

Белязали се.
Забелязали ги.

 

И не щеш ли…
един ден се гътнали.

 

Препарирали сърцата им.

 

И дотам.

 

 

Души препарират ли се?

 

 

 

Електронна публикация на 04. юли 2009 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]