Калоян Праматаров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Хронометър

 

 

Калоян Праматаров

 

    

   Безкрайни метални огради
   и единствения начин да продължа напред
   и да се върна твърде много назад,
   да закъснея, подранявайки
   за новото си прераждане
   в същия облик с променено съдържание.
   Самотната Коледа капе, разтопена от
   трите цвята на светофарите, докато се оглеждам и
   фаровете на колите се изливат в очите ми.
   Отражения на сенки по мокрия асфалт
   размиват очертанията на реалността
   и тракането на подметки отмерва времето,
   в което пресичаме.

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Електронна публикация на 04. март 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]