Калоян Праматаров

поезия

Литературен клуб | съдържание | страницата на автора

 

САУЛЕ1

 

 

Калоян Праматаров

 

    

   сияйните ще въздигнат ослепителния диск,
   за да започне дните и смъртта си земният човек
   и огнената колесница ведно с колелата си
   горите ще върти-вселенски спици,
   забили се в очите на всекидневните слепци,
   животът им - блата, мъгли, омраза,
   забързала със всички сили слeпота
   към урвата на каменните дни

    

   приветствам те, Сауле! в топлината ти
   кръвта ми ври, откривам сили да обичам
   и докато времето човешкото ми тяло не стопи
   по стълбището на лъчите ти ще се изкачвам
   нагоре, все нагоре, към любимата жена, верния приятел,
   към единствените брат, майка и баща...

    

   пръстен ябълка корона - това си ти,
   умиваща конете си в Северно море,
   стиснала в ръцете си златните юзди
   на собственото ми прераждане,
   вгледан в теб, съзирам овъглени руни,
   потъмнели сребърни дворци,
   птици с излекувани крила,
   политнали отново

    

    

    

   ---

    

   1 Сауле е богинята на слънцето в прибалтийския фолклор,
   епоним на думата за слънце в съвременния латвийски език. [горе]

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 14. август 2021 г.
Публикация в кн. „Дайни“, Калоян Праматаров, редактор: Марин Бодаков, Изд. „Сонм“, С., 2017 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]