Калоян Праматаров

поезия

Литературен клуб | съдържание | страницата на автора

 

КУЧЕТО НА БОГ

 

 

Калоян Праматаров

 

    

   натопила сребърно перо в мастилницата на ноември
   Зимата изписва с черно оголени дървета,
   излинелите листа прехвръкват – врабчета в северния студ,
   слънцето - нагрят котлон, едва блести под пластовете сиви шуби на небето,
   от морската лула пълзят мъгли,
   призрачни мужици пият в прегракналата заран

    

   сънувах утрото – старица албинос с дървени очи и клечки вместо зъби,
   повиваше ме в белезникаво сукно, припявайки латвийски дайни,
   от голото ѝ тяло сипеше се пясък

    

   сънувах и нощта – река, пронизана от сенките на дървени подпори,
   измъчени от тъмната вода, вечерницата разпалваше огнище

    

   сега съм буден. Змии-сънища пълзят към млечен обед,
   телата им изпълват ведрото на деня, връзва ги вятърът на възел,
   Вървя, аз, кучето на Бога, под слънцето на северния град
   сред дряновете в парка – напоени с кръв камшици,
   въздухът е с камъни застлан,
   черно е гнездото на съня ми

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 14. август 2021 г.
Публикация в кн. „Дайни“, Калоян Праматаров, редактор: Марин Бодаков, Изд. „Сонм“, С., 2017 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]