Калоян Праматаров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

 

Калоян Праматаров

 

    

   Бяло, плътно слънце
   нарисувано със свещ
   върху черния картон на дните.

    

   В този град внимателно прескачай
   мъртвешки заспалите човеци
   за двадесет години сън
   орлите от „Орлов мост“ на запад отлетяха
   течението отнесе лъвовете по канала
   отрязани крака на бронзови коне
   препускат по площада
   пази дълбока тишина,
   недей за помощ призраци да призоваваш
   че ще насъска главатаря сините човеци
   и светлината в края на тунела ще угасне
   във този град
   всеки дом е ритуален
   алтернатива просто няма

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Електронна публикация на 29. октомври 2020 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]