Стефан Прохоров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Име

 

Стефан Прохоров

 

 

 

Подвалстен на избраното си име
и на принадлежащата му нежна тъга,
аз тръгвам към топлата зима
и студената лятна мъгла.
Да, аз имам сърце като ваш`те,
но скитам, макар и с посока.
Очаквам да ме богопомажете.
Аз съм Бог, но долу, във високото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 09. юни 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]